ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím webového rozhraní www.kijoga.cz správcem osobních údajů:

Škola přírodních terapií
Simona Berková
email: tancerova@seznam.cz
tel: +420 604 269323
Sídlo: Bylinková 269, Český Krumlov

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení") a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Své osobní údaje nám poskytujete při vyplnění registrace. Pokud dojde k jakékoliv změně Vašich osobních údajů, informujte nás o tom prosím.

Tyto osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem vyřízení registrace, naší komunikace nebo za účelem zasílání nabídky nově pořádaných kurzu a informačních emailů. Použít Vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě Vašeho souhlasu.

Odhlásit se z odběru můžete odesláním slova: NEZASÍLAT na e-mail: info@kijoga.cz